De Bedrijfskleding

Het is mooi dat ook een begrafenisbedrijf werkkleding ter beschikking stelt van de werknemers. Het is zo dat de overheid zelfs fiscaal voordeel geeft als die bedrijfskleding een logo met een vastgestelde afmeting heeft. Maar al die logo’s kunnen de ervaring van wat een intieme familieaangelegenheid zou moeten zijn redelijk verstoren.

This entry was posted in Voorbeelden. Bookmark the permalink.