Herlancering GeenReclameBijDeDood

Reclame is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving!
Oók bij de uitvaartbranche … géén misverstand daarover!

– Waar ligt de ethische grens?
– Ligt die bij die laatste reis van de medemens?
– En waar ligt die grens dan wel precies?

Louis P. M. Hilgers


Vragen

  • Moet de naam van het crematorium op de urn?
  • Mag de naam van een uitvaartbedrijf op de rouwauto?
  • Kan een etiket of naamplaatje eigenlijk wel op een grafsteen?
  • Hoezo moet de naam van de uitvaartorganisatie op de paraplu?
  • Willen we de drukkerij op een herinneringsprentje of rouwbrief?
  • Moet nu echt het logo van de uitvaartverzekering op de enveloppen?
  • Waarom staat de bedrijfsnaam op de kleding van de uitvaartbegeleiders?
  • Echt? op ELKE pagina in het condoleance-register de naam van de uitvaartclub?
  • Is de naam van het uitvaartbedrijf in een overlijdensadvertentie gepast?




Nieuw! Troost Tissues in een sachet met reclame!?
Nieuw! Reclame in de overlijdensadvertentie!?


Dit initiatief is gestart op 29-12-2011. Inmiddels hebben >3.500 mensen gestemd en de media-aandacht was verbijsterend … luister naar een paar van de radioprogramma’s, die er aandacht aan schonken, lees de artikelen en meer dan 700 reacties uit het hele land.

Blijkbaar heeft de uitvaartbranche dit initiatief als een eenmalige hype beschouwd. Ondanks harde toezeggingen dat het thema op jaarvergaderingen zou worden geplaatst, is er zover wij kunnen beoordelen nog niets gebeurd.

Tijd voor herlancering GeenReclameBijDeDood

Het particuliere, ideële initiatief GeenReclameBijDeDood wil daarom uw mening peilen | een bewustwordingsproces in Nederland op gang brengen en houden | gezamenlijk een gedragscode voor de uitvaartbranche ontwikkelen | wellicht komen tot één keurmerk | uiteindelijk dit particuliere initiatief overdragen aan de branchevereniging.