GEEN RECLAME BIJ DE DOOD – LEES … BIJ DE UITVAART!

Blijkbaar heeft de uitvaartbranche dit initiatief uit 2011 als een eenmalige hype beschouwd. Ondanks harde toezeggingen dat het thema op jaarvergaderingen zou worden geplaatst, is er zover wij kunnen beoordelen nog helemaal niets gebeurd.

Reclame is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving! Oók bij de uitvaartbranche, absoluut géén misverstand daarover!
– Echter waar ligt de ethische grens?
– Ligt die bij de uitvaart van de medemens?
– En waar mag die grens dan wel precies liggen?

Louis P. M. Hilgers

hoog tijd voor een (hér)lancering
GéénReclameBijDeDood

Het particuliere, ideële initiatief GeenReclameBijDeDood wil uw mening peilen | een bewustwordingsproces in Nederland op gang brengen en houden | gezamenlijk een gedragscode voor de uitvaartbranche ontwikkelen | wellicht komen tot één keurmerk | uiteindelijk dit particuliere initiatief overdragen aan de branchevereniging.

Nieuw! Reclame voor het uitvaartbedrijf
in de overlijdensadvertentie!?!?!?


Vragen

  • Moet de naam van het crematorium op de urn?
  • Mag de naam van een uitvaartbedrijf op de rouwauto?
  • Kan een etiket of naamplaatje eigenlijk wel op een grafsteen?
  • Hoezo moet de naam van de uitvaartorganisatie op de paraplu?
  • Willen we de drukkerij op een herinneringsprentje of rouwbrief?
  • Moet nu echt het logo van de uitvaartverzekering op de enveloppen?
  • Waarom staat de bedrijfsnaam op de kleding van de uitvaartbegeleiders?
  • Echt? op ELKE pagina in ’t condoleance-register de naam van de uitvaartclub?
  • Moet je wel ‘troost-tissues‘ in een reclame-sachet uitdelen tijdens de bijeenkomst?
  • Is de naam van het uitvaartbedrijf in een overlijdensadvertentie gepast?


Dit initiatief is gestart op 29-12-2011. Inmiddels hebben >3.500 mensen gestemd en de media-aandacht was verbijsterend … lees de artikelen en de meer dan 600 reacties .


Reageren alléén via de POLL of info@GeenReclameBijDeDood.nl


Zie dit fragment uit de oudejaarsconferentie van Guido Weijers uit 2012