Waarom dit initiatief ?

Waarom dit initiatief ?

29 december 2011
Mijn initiatief komt voort uit een decennia durende ergernis aan deze vormen van commercialisering (Niet alles gebeurt overigens op grote schaal, maar een duidelijke toename is waarneembaar).

De gebeurtenissen bij de uitvaart van iemand dichtbij, was de directe aanleiding mijn latente drang tot actie te komen middels dit particuliere initiatief. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de persoon achter deze actie, maar om het initiatief zelf: een proces van bewustwording over misstanden en maatschappelijke discussie daarover.

De 3 belangrijkste emotiemomenten in een mensenleven zijn de geboorte, de bruiloft en de uitvaart. De emoties overspoelen de ratio en daar maakt de uitvaartbranche ge(mis)bruik van … is absoluut mijn stellige overtuiging!

Ik hoop dat e.e.a. zal leiden tot de ontwikkeling van een gedragscode of ethisch manifest, dat door de hele uitvaartbranche gerespecteerd wordt. Een bijzonder goede optie zou zijn: opnemen van een gedragscode in het branche-keurmerk.

29 december 2012
De reacties na de lancering waren overweldigend. Meer dan 3.500 mensen brachten hun stem uit en 90% bleek pertinent tegen. Meer dan 600 personen reageerden (vaak uitvoerig) per e-mail, zie de reacties. De pers besteedde er landelijk veel aandacht aan. De branche echter bagatelliseerde het probleem en ontkende zelfs het bestaan ervan …

Branchvereniging Gecertificeerde Nederlandse UitvaartondernemingenPaul Koeslag van BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlands Uitvaartverzorgers) gaf in radio-interviews aan het onderwerp tijdens hun jaarlijks conferentie op te zullen nemen.

Ook de reacties van deGrote Drie’ (Yarden, Dela en Monuta) waren sterk afwijzend.
De uitslag van enquĂȘte bracht echter de organisaties blijkbaar toch tot andere gedachten.

Maar … de belangstelling ebde langzamerhand weg …. men is er blijkbaar van uitgegaan, dat dit initiatief een voorbijgaande hype zou zijn. Daarbij … er zijn weer nieuwe opties bedacht om schaamteloos naamsbekendheid te genereren voor het uitvaartbedrijf, zoals

  • Reclame in de overlijdensadvertentie!
  • Sachets met tissues voor de treurenden!

Dus nu … zoveel jaren later allerhoogste tijd
voor een nieuwe
bewustwordingsboost !!

Louis P.M. Hilgers
contact per e-mail | 06 51089585