Waarom dit initiatief ?

29 december 2011
Dit initiatief komt voort uit een decennia durende ergernis aan deze vormen van commercialisering (Niet alles gebeurt overigens op grote schaal, maar een duidelijke toename is waarneembaar).

De gebeurtenissen / uitingen bij de uitvaart van iemand dichtbij, was de directe aanleiding tot actie te komen middels dit particuliere initiatief. Voor de duidelijkheid: don’t shoot the messenger, maar oordeel over het initiatief zelf: het stimuleren van een proces van bewustwording over misstanden en het opgang brengen van een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp.

De 3 belangrijkste emotiemomenten in een mensenleven zijn de geboorte, de bruiloft en de uitvaart. De emoties overspoelen de ratio en daar maakt de uitvaartbranche ge(mis)bruik van … is absoluut mijn stellige overtuiging!

Hopelijk leidt e.e.a. tot de ontwikkeling van een gedragscode of misschien wel een ethisch manifest, dat door de hele uitvaartbranche gerespecteerd wordt. Een bijzonder goede optie zou zijn: opnemen van een gedragscode in het branche-keurmerk.

Lancering op 29 december 2012
De reacties na de lancering waren overweldigend. Meer dan 3.500 mensen brachten hun stem uit en 90% bleek pertinent tegen. Meer dan 600 personen reageerden (vaak uitvoerig) per e-mail, zie de reacties. De pers besteedde er landelijk veel aandacht aan. De branche echter bagatelliseerde het probleem en ontkende zelfs het bestaan ervan …

Branchvereniging Gecertificeerde Nederlandse UitvaartondernemingenPaul Koeslag van BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlands Uitvaartverzorgers) gaf in radio-interviews aan het onderwerp tijdens hun jaarlijks conferentie op te zullen nemen.

Ook de reacties van deGrote Drie’ (Yarden, Dela en Monuta) waren sterk afwijzend.

De uitslag van enquête bracht echter de organisaties blijkbaar toch tot andere gedachten.

Maar … de belangstelling ebde langzamerhand weg …. men is er blijkbaar van uitgegaan, dat dit initiatief een voorbijgaande hype zou zijn. Daarbij … er zijn weer nieuwe opties bedacht om schaamteloos naamsbekendheid te genereren voor het uitvaartbedrijf, zoals

  • Reclame in de overlijdensadvertentie!
  • Sachets met tissues voor de treurenden!

Dus nu … 9 jaar later allerhoogste tijd voor een nieuwe bewustwordingsboost!

Louis P.M. Hilgers


Reageren alléén via de POLL of via  info@GeenReclameBijDeDood.nl