De Code

Een gedragscode …. hoog tijd ?

Eerste aanzet voor een gedragscode GéénReclameBijDeDood

Aan de laatste reis van een overledene zal op geen enkele wijze
een reclame-uiting in welke vorm dan ook verbonden worden.