Nee 89% (3330) Ja 11% (429)
Uw mening?
Nee
Ja

Vragen, reacties of verzoeken? U kunt contact opnemen via
info@geenreclamebij
dedood.nl
.

Waarom dit initiatief en contact

29 december 2011
Mijn initiatief komt voort uit een ergernis van decennia aan deze vormen van commercialisering.
(Niet alles gebeurt overigens op grote schaal, maar een duidelijke toename is waarneembaar)

De gebeurtenissen bij de uitvaart van iemand dichtbij mij, was de directe aanleiding mijn latente
drang tot aktie om te zetten in dit particuliere initiatief. Echter voor de duidelijkheid: het gaat niet
om de persoon die achter deze actie staat, maar om het initiatief zelf: een proces van bewust-
wording over misstanden en een maatschappelijke discussie daarover in gang te zetten.

Ik hoop in elk geval dat bovenstaande zal leiden tot de ontwikkeling van een gedragscode of
ethisch manifest, dat door de gehele branche gerespecteerd zal worden. Een goede optie zou
zijn dat die gedragscode uiteindelijk opgenomen wordt in het bestaande branche-keurmerk.

29 december 2012
De reacties na de lancering waren overweldigend. Meer dan 3.500 mensen brachten hun stem uit en 90% bleek pertinent tegen. Meer dan 600 personen reageerden vaak uitvoerig per e-mail, zie de reacties.. De pers besteedde er landelijk bijzonder veel aandacht aan. De branche echter bagatelliseerde in eerste instantie het probleem en ontkende zelfs het bestaan ervan..

Paul Koeslag van BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlands Uitvaartverzorgers) gaf in radio-interviews aan het onderwerp tijdens hun jaarlijks conferentie op te zullen nemen.
Ook de reacties van de Grote Drie (Yarden, Dela en Monuta) waren sterk afwijzend.
De uitslag van enquete bracht echter de organisaties blijkbaar toch tot andere gedachten.

Maar ... de belangstelling ebde weg en men ging er van uit dat dit initiatief een voorbijgaande hype zou zijn. Dus nu ... een jaar later, is het hoog tijd voor een nieuwe bewustwordingsboost.

Louis P.M. Hilgers
contact per e-mail | 06 51089585

Grafsteen
Gedachtenisprentje
Bedrijfskleding
Urn
Paraplu
Bedrijfsauto